Saturday Night Lights race

vergeet je niet in te schrijven voor de Saturdag Night Lights race, het regelement staat op de website, en hoop op een gezellige avond.

Regelement:
https://www.machheemstede.nl/reglementen-2/

inschrijving:
https://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId[1]=bkg&dId[E]=60452&pLa=nl