Junior lidmaatschap

Aanwijzingen van bestuur/verantwoordelijk vrijwilliger worden opgevolgd.
Het bestuur/verantwoordelijk vrijwilliger heeft het recht om alle personen die zich op het terrein bevinden aan te spreken op negatief gedrag in welke vorm dan ook en als het nodig is van het terrein te verwijderen.
Bij blijvend negatief gedrag in welke vorm dan ook kan het bestuur besluiten om het lid permanent/tijdelijk uit het ledenbestand te schrappen.
Het bestuur heeft het recht om een aankomend lid zonder uitleg te weigeren om een lidmaatschap met de MACH aan te gaan.
Een officieel lid van de MACH mag een helper/gezinslid meenemen op het terrein maar is en blijft verantwoordelijk voor het gedrag/schade die deze persoon veroorzaakt. Schade en gedrag komen ten rekening van het betreffende lid.