Huisregels

Algemeen

 • Op de MACH gaan we respectvol met elkaar, elkaars spullen en die van de MACH om

 • Wees hoffelijk en behulpzaam we zijn hier allemaal voor ons plezier

 • Help elkaar en help vooral de nieuwe en/of minder ervaren leden

 • Spreek elkaar respectvol aan en sta open voor zaken waar je op aangesproken wordt

 • Al het drinken en eten dat je in de kantine koopt is goed voor onze clubkas, bedankt daarvoor!

 • Gebruik onze faciliteiten met zorg. Constateer je schade of mankementen, meldt dit dan zo snel mogelijk aan het bestuur

 • De MACH is (wettelijk verplicht) rookvrij. Roken mag alleen buiten het hek. Gebruik de opgehangen asbakjes

 • Ga je als laatste weg? Zorg dat alle deuren, luiken en hekken gesloten zijn

Clubhuis

 • Alleen leden van de “kantine pool” mogen achter de bar komen, de verlichting bedienen en afrekenen. Zij openen en sluiten tevens het clubhuis
  (Iedereen is welkom om mee te doen met de pool, meld je bij een bestuurslid)

 • We verkopen geen alcoholische dranken aan mensen onder de 18 jaar

 • Kom niet aan de computers, administratie kasten etc. tenzij in overleg met een bestuurslid

Op en rond de baan

 • Laat de werktafels en faciliteiten netjes achter na gebruik. Gebruik de aanwezige bezems, stoffers en blikken en gebruik de afval bakken.

 • Gooi oude bodies, brandstofblikken, accu’s thuis weg

 • Draai banden af op de daarvoor aangewezen plaats, achterin de paddock

 • Starten/inlopen van motoren in de paddock mag uitsluitend op achterste tafel

 • Laad LiPo accu’s altijd in een brandveilige zak of container. Uitgezonderd zijn kleinere varianten bedoeld voor zenders en ontvanger/servo doeleinden

 • Biedt ruimte aan elkaar op de baan of spreek rijtijden met elkaar af. Overweeg een rijtijden klok in te stellen

 • Gebruik maken van de wedstrijdleidingsruimtes is alleen bedoeld voor de daartoe aangewezen personen voor, tijdens en na de wedstrijden

 • Houdt er rekening mee dat om 23.00 uur de baan- en om 23:30 de paddockverlichting uit gaat

 • Rijden met brandstofauto’s mag alleen tussen 10.00 uur en 17.00 uur met max. 7 draaiende brandstofmotoren tegelijk. M.u.v. geluidsvrije dagen zoals gepubliceerd op de website

 • Op wedstrijddagen hebben alleen ingeschreven rijders recht op het gebruik van de baan

 • Schade ontstaan tijdens het rijden/racen, kan niet worden verhaald

Auto’s

 • In principe zijn alle auto’s in de schaal 1/8 of kleiner toegestaan op de baan, zolang deze logischerwijs de baan geen schade toebrengen

 • Brandstof auto’s moeten voorzien zijn van uitlaten en luchtfilters conform NOMAC reglement

Overige

 • Het is wenselijk dat ieder lid zich inzet als vrijwilliger. Dit kan bijv. zijn door te helpen met klussen, kantinediensten of te helpen bij een evenement

 • In alle gevallen waarbij de huisregels niet voorzien, zijn beslissingen, uitspraken en instructies van bestuursleden leidend en dienen deze te worden opgevolgd

 • Bij herhaald overtreden van de huisregels kan het bestuur overgaan tot schorsing van het betreffende lid