Huisregels

Huisregels voor de kantine

 • We roken niet in de kantine maar buiten, Peukjes doen we in de asbak in de asbak.
 • We verkopen geen alcoholische dranken voor 13.00 of onder de 18 jaar.
 • We drinken en eten wat er in de kantine wordt verkocht.
 • We maken geen ruzie en klagen over van alles en nog wat.
 • We drinken alcoholische dranken met mate (Vrijwilligers in functie drinken geen alcoholische dranken).
 • We komen niet achter de bar. Daar is alleen plaats voor de kantinebeheerder en aangewezen vrijwilligers.
 • We installeren geen eigen software op de computer of brengen andere wijzigingen aan.
 • We neuzen niet in de administratiekasten van de Mach.
 • We ruimen altijd onze eigen rommel op. Lege blikjes worden met de blikjespers plat geperst.
 • We sleutelen alleen in de winterperiode inde kantine en besschermen de tafels met zelf meegebrachte handdoeken.
 • Er is altijd een vrijwilliger van de kantine commissie of een lid van het bestuur aanwezig.

Huisregels voor de accommodatie

 • We roken niet op en onder de stelling.
 • We draaien banden af op de daarvoor aangewezen plaats.
 • We stellen brandstof motoren buiten de paddock af.
 • We volgen de instructies op van de accommodatiebeheerders of bestuursleden.
 • We maken geen ruzie of klagen over van alles en nog wat.
 • We drinken alcoholische dranken met mate (Vrijwilligers in functie drinken geen alcoholische dranken).
 • We komen niet in de ruimte van de wedstrijdleiding.
 • We ruimen altijd onze eigen rommel op en deponeren die in de afvalbakken.
 • We respecteren elkaars eigendommen en die van de club.
 • Om 23.00 gaan de baanlichten automatisch uit.
 • Om 23.00 gaan de lampen in de paddock automatisch uit.
 • Onze oude bodies en lege brandstofblikken nemen we mee naar huis.
 • Het Is verboden om op het circuit te rijden met een 1/8 GT of een offroad auto.
 • Met alle roerende en onroerende zaken wordt met zorg omgegaan door alle leden. Indien er schade wordt veroorzaakt aan de accomodatie dient het bestuur op de hoogte te worden gesteld. Het niet melden van (bedoelde of onbedoelde) aangebrachte schade aan de accomodatie wordt gesanctioneerd.
 • Op de loungesets buiten op het terras geldt een rook-, drink en eetverbod, dit om schade aan de de loungesets te voorkomen.