Gastrijden

Gastrijden op het circuit voor niet leden is alleen mogelijk gedurende de openingstijden en indien er leden van de vereniging aanwezig zijn.

Let op! Rijden met brandstofauto’s is alleen toegestaan van 10.00 tot 17.00.

Het is mogelijk om als gast gebruik te maken van het circuit. Als gastrijder kan je als introducee meegaan met een lid. Let op: Voor elk lid geldt maximaal 1 introducee! Meld je aan via het inschrijfformulier op deze pagina en de aanmelding wordt beoordeeld. Dit zal door het bestuur van de MACH gebeuren.

Betaling geschiedt als volgt:

  • Via tikkie / betaalverzoek
  • Paypal
  • Bankoverschrijving

Een bezoek aan het circuit is alleen mogelijk samen met het opgegeven lid! Gastrijders zonder aanmelding of begeleidend lid wordt toegang tot het terrein ontzegd.

*Lees voorafgaand aan je bezoek het huisreglement goed door.

Betreding van het terrein buiten de openingstijden zal worden gesanctioneerd met onmiddellijke ontzegging van het terrein, eventueel lidmaatschap zal hierna niet meer mogelijk zijn. Voor aanvang van het vrij rijden dient u zich te melden via het inschrijfformulier voor het afdragen van het dag lidmaatschap tarief : 15,- euro per dag.